ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

Narodowy Spis Powszechny 2021-09-06 18:31:00

NSP_2021.jpg

Narodowe Czytanie 2021 2021-09-04 18:41:00

Informacja - stypendium szkolne 2021-08-24 21:15:00

Szanowni Państwo,

W roku szkolnym 2021/2022 istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne.

Obowiązujące kryterium dochodowe to 528,00 zł netto na członka rodziny.

Wnioski rodzice składają do 15 września br. w sekretariacie szkoły, a dochody przedstawiają za miesiąc sierpień, jedynie w przypadku utraty dochodów w miesiącu wrześniu, dochody za miesiąc wrzesień.

Osoby pełnoletnie składają wniosek na siebie lub w ich imieniu może składać wniosek prawomocny opiekun na podstawie pełnomocnictwa.

Wnioski są do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym 2021-08-27 09:43:00

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Szanowni Państwo,

  W związku z realizacją w roku szkolnym 2021/2022 Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, Zarządzeniem Nr 360/2021 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 25 sierpnia 2021r. ustalono termin składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W związku z tym, szkoła będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w roku szkolnym 2021/2022 podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych od 25 sierpnia 2021 r. do 8 września 2021r.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Na stronie głównej EDUNET www.edunet.tarnow.pl opublikowano informację na temat realizacji w/w programu w roku szkolnym 2021/2022.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 2021-08-27 09:21:00

  Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi odbędzie według następującego harmonogramu:

Godzina 9.00 - Msza Święta w  Kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie
Godzina 10.00 - Rozpoczęcie roku szkolnego - sala gimnastyczna

Spotkania w wychowawcami odbędą się w salach:

Klasa 1 SP - sala 22 – pawilon B - parter
Klasa 2ASP - sala 23 - pawilon B - parter
Klasa 2BSP - sala 11 - pawilon A - parter
Klasa 3SP - sala 28 - pawilon B - piętro
Klasa 4ASP - sala 34 - pawilon C - parter
Klasa 4BSP – sala 27 - pawilon B - piętro
Klasa 5SP - sala 35 - pawilon C - parter
Klasa 1 LO - sala 46 - pawilon D - parter
Klasa 2LO - sala 41 - pawilon C - piętro
Klasa 3A LO - sala 53 - pawilon D - piętro
Klasa 3BLO - sala 19 - pawilon A - piętro

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym tegoroczna inauguracja zajęć szkolnych  odbędzie się według następujących zasad:

  • zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki w zaplanowanych spotkaniach mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie, rodzice  zdrowi; Prosimy aby uczniowie klas 1-3 przyszli do szkoły tylko z jednym rodzicem/ opiekunem
  • każdy uczeń/rodzic/opiekun przebywający na terenie Zespołu jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących zasad związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego wynikającego z przeciwdziałania zagrożeniu zakażenia koronawirusem (tj. m. in. częste mycie i dezynfekcja rąk,  niepodawanie rąk na powitanie, zakrywanie ust i nosa itd.).
 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19