ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

Konferencja prasowa opiekunów i wolontariuszy projektu "Rogaliki nadziewane miłością" 2018-11-17 14:21:00

  25 października 2018r. odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział nauczyciele i uczniowie, także naszej Szkoły, zaangażowani w realizację projektu "Rogaliki nadziewane miłością". Opiekunowie i wolontariusze opowiedzieli o przebiegu zadania, o swoich nowych doświadczeniach i radości, jaką dają ich cotygodniowe wizyty u osób starszych i samotnych.

  Symboliczny poczęstunek pozwolił na przełamanie początkowego onieśmielenia, dzięki czemu wizyty przebiegają bardzo miło, na wspólnej życzliwej rozmowie. Wolontariusze podkreślają, że bardzo cieszy ich możliwość dzielenia się swoim czasem i dobrym sercem. Wzajemne relacje międzypokoleniowe, jak zauważyli opiekunowie, wpływają korzystnie na obie strony. Młodzież, nawiązując bliższe relacje z osobami starszymi, dostrzega rzeczywisty obraz starości a także docenia bagaż doświadczeń starszego pokolenia. Ponadto uczniowie rozwijają postawę otwartości, szacunku, stają się wrażliwsi na potrzeby i oczekiwania seniorów oraz doświadczają wartości często pomijanych współcześnie jak miłość, troskliwość, cierpliwość, czułość, uprzejmość czy empatia. Starsi czują się zauważeni, potrzebni, mają okazję do wspomnień z dzieciństwa i swojej młodości. Mają także możliwość przekazania swych umiejętności, wiedzy i doświadczeń, czują się mniej wykluczani ze społeczeństwa, zmniejszają swój dystans i nieufność wobec młodego pokolenia.

Więcej informacji: relacja filmowa, Kurier Tarnowski, Tarnowskie Info, Dziennik Polski.

Zadanie publiczne "Rogaliki nadziewane miłością" jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.

Tarnów - Pierwsze Niepodległe 2018-09-26 16:24:00

baner-nepodlegly.jpg

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

>>> akademia          >>> wystawa        >>> film

>>> Dąb Pamięci Stefana Syrka

Wolontariat na TAK! 2018-11-12 23:09:00

IMG_3224.jpg  Uczennice naszej szkoły, w sobotę 20 października br., wzięły udział w szkoleniu dla wolontariuszy zorganizowanym przez Fundację RuszSię!

  Było to pierwsze z serii szkoleń dla wolontariuszy realizowanych w ramach projektu pod nazwą “Wolontariat na TAK!” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Podczas zajęć poruszana była między innymi tematyka zagadnień związanych z wolontariatem, obsługą osób niepełnosprawnych czy podstawowymi zasadami komunikacji.

  Kolejni nasi uczniowie szkolili się 10 listopada. Zadowolenie na twarzach, które widać na załączonych zdjęciach oraz entuzjastyczne słowa młodzieży świadczą, że projekt się podobał.

„Jesteś świetlikiem na drodze” - spotkanie z przedstawicielami ze Straży Miejskiej 2018-11-01 11:19:00

3.jpg  Dnia 31 października w ramach konkursu Odblaskowa Szkoła, odbyło się spotkanie przedstawicieli ze Straży Miejskiej w Tarnowie z uczniami klas edukacji wczesnoszkolnej. Pod hasłem „Jesteś świetlikiem na drodze” zaproszeni goście przypomnieli znaczenie znaków drogowych, omówili jak dzieci powinny zachowywać się na drodze i w jej pobliżu oraz przeprowadzili ćwiczenia praktyczne. Poinformowali, jak wygląda mundur pracowników Straży Miejskiej.

„Po czym poznać strażnika miejskiego? Po szachownicy na czapce jego.”

Następnie przypomnieli o roli elementów odblaskowych i na koniec rozdali obrazki z sygnalizatorami do wykolorowania oraz elementy odblaskowe – pieski. Na odwrocie odblasku – pieska jest numer telefonu do Straży Miejskiej 986.

Była to ostatnia akcja w związku z konkursem Odblaskowa Szkoła, podsumowująca 2 miesiące pracy.

Więcej informacji o projekcje >>> tutaj.

Zakończenie programu edukacji ekologicznej 2018-10-28 15:20:00

3.jpg  Dnia 17 października 2018 roku zakończył się projekt ekologiczny UM Tarnowa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z udziałem młodzieży naszej szkoły.

  Był to cykl konkursów i wycieczek ekologicznych realizowanych w tarnowskich placówkach oświatowych. W ramach tego programu uczniowie brali udział w konkursie „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”, „Zbierajmy zużyte baterie”, w projekcie „Przyroda to także MY” oraz w wycieczce przyrodniczej do Ogrodu Botanicznego i ZOO.

 Ostatnim elementem projektu był konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej pt.  „Z życia pszczół”. Uczniowie naszej szkoły przygotowali prezentacje, które zostały wysoko ocenione. Zajęliśmy: II miejsce w kategorii szkoły podstawowe oraz I i II miejsce w kategorii szkoły ponadpodstawowe.  

Nagrody przyznane szkole za udział w programie współfinansował Wydział Ochrony Środowiska UM Tarnowa oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

wfosigw.jpg projekt_UMT.jpg
 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19