ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

Oferta edukacyjna

Nasze gimnazjum zapewnia (nieodpłatnie):

 • rozwijanie zainteresowań humanistycznych,
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych i plastycznych,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
 • zajęcia dodatkowe z informatyki,
 • zajęcia dodatkowe z dziennikarstwa i fotografii,
 • przygodę z harcerstwem.

Zapewniamy opiekę: pedagoga, psychologa, oligofrenopedagogów, surdopedagoga, nauczycieli wspomagających, logopedy, rehabilitanta.

Dlaczego warto kształcić się u nas?

 • Dogodna lokalizacja - w pobliżu przystanków autobusowych linii MPK, niedaleko dworców PKP i PKS.
 • Zaangażowana kadra specjalistów.
 • Szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych.

Jesteśmy otwarci na zainteresowania i potrzeby uczniów

 • nasi uczniowie są laureatami wielu  konkursów,
 • z uczniami o specyficznych potrzebach pracujemy w małych grupach podczas lekcji oraz indywidualnie.

Dysponujemy:

 • stołówką,
 • salą gimnastyczną,
 • klasopracowniami do nauki fizyki, chemii, biologii, geografii,
 • 2 pracowniami informatycznymi,
 • boiskiem szkolnym,
 • salą gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej wyposażoną w specjalistyczny sprzęt,
 • aulą wyposażoną w sprzęt multimedialny (tablica multimedialna z oprogramowaniem i dostępem do Internetu).

Organizujemy wiele imprez i konkursów, m.in.:

 • Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka,
 • Konkurs Ekologiczny,
 • imprezy związane z kultywowaniem tradycji rodzimej oraz narodów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych,
 • rajdy.

Prowadzimy kursy m.in. pierwszej pomocy przedmedycznej. Realizujemy programy profilaktyczne m.in.Trening Zastępowania Agresji, Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Biorąc przykład z Janusza Korczaka stawiamy każdemu dziecku takie wymagania, jakim może sprostać.

Propozycje spędzania czasu wolnego oraz bogaty wybór kół zainteresowań:

 • muzyczne,
 • sportowe (m.in. piłka nożna, koszykówka, siatkówka, elementy gimnastyki akrobatycznej),
 • fotograficzne,
 • turystyczne,
 • BRD (bezpieczeństwo w ruchu drogowym),
 • chór,
 • koła przedmiotowe,
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze
 • z różnych przedmiotów.
 • Sympatycy sportów zimowych mogą wziąć
 • udział w „Białej szkole”.

W naszej szkole prężnie działa:

 • Samorząd Uczniowski,
 • wolontariat,
 • redakcja gazetki szkolnej „Siódemka”,
 • 51 Drużyna Harcerska im. A. Dawidowskiego.
 • Organizowane są również wyjazdy wakacyjne w kraju i za granicą.
 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19