ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

Przystanek Niepodległość

plakat_przystanek.jpg  Projekt Przystanek Niepodległość realizowany był przez uczniów XX LO w ramach projektu miejskiego Bohaterom Niepodległej od 1X-30 XI 2016r.

  Młodzież pogłębiała wiedzę na temat historii Tarnowa w czasie I wojny światowej. Poznała sylwetki zasłużonych członków rodziny Stylińskich, Tadeusza Tertila, Władysława Dziadosza, Jerzego Brauna, Adama Ciołkosza. Uczestniczyła w ciekawych spotkaniach z Kazimierzem Bańburskim, dr Marią Żychowską i hm. Markiem Popielem. Zwiedziła wystawę poświęconą historii miasta w Muzeum Okręgowym. Na zajęciach dodatkowych uczniowie opracowali ulotki propagujące zasłużone postaci, przygotowywali sceny ilustrujące wydarzenia związane z udziałem tarnowian w walce o niepodległość, wykonywali rekwizyty, kotyliony, kokardy, opaski, znaki legionowe, patriotyczne medaliki.

  Projekt miał konwencję przystanków tematycznych. Uczniowie klasy I organizowali „Przystanek Skauting”, w ramach którego odbyli wędrówkę śladami A. Małkowskiego, Jerzego Brauna i Adama Ciołkosza. Na trasie przybliżyli zasługi wymienionych postaci dla niepodległości Tarnowa, śpiewali pieśń „Płonie ognisko”, recytowali poezję Brauna „Piłsudski”. W Kościele X Filipinów odnaleźli tablicę upamiętniającą wyjazd harcerzy pod przewodem A. Ciłkosza na odsiecz Lwowa, a w budynku MCDN tablicę upamiętniającą pobyt w Tarnowie twórcy polskiego skautingu. Na trasie wędrówki wręczali mieszkańcom miasta ulotki z informacjami o J.Braunie i A.Ciołkoszu.

  Klasa II LO organizowała „Przystanek Legiony”. Wędrówkę rozpoczęli przed b. siedzibą XIV Polskiej Drużyny Strzeleckiej, następnie przed Katedrą przedstawili scenę wyjścia do Legionów i pożegnanie przez burmistrza Tadeusza Terlila. Pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego dokonano odsłonięcia Tarczy Legionów, a następnie przeszli ulicą Niepodległości (obecnie Krakowska). Na trasie wędrówki wręczano mieszkańcom ulotki z biogramami rodziny Stylińskich.

  Uczniowie klasy III LO organizowali „Przystanek Wolność”, w ramach którego na rynku przedstawili scenę ogłoszenia niepodległości z 30 X 1918. Przed budynkiem Bractwa Kurkowego w parku odegrali scenę przewrotu wojskowego z dnia 31X 1918r. Przed budynkiem Starostwa scenę przysięgi urzędników, a następnie pierwszą defiladę w wolnym Tarnowie przed budynkiem b. koszarNSN_logo.jpg austriackich. Na trasie wędrówki wręczali ulotki z biogramami T. Tertila i Wł. Dziadosza.

Koordynatorem projektu była Małgorzata Gackowska.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz filmu.

 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19