ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

kalendarz wydarzeń


 

Kalendarz rok szkolny 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021r. (,środa)

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2021 r. (czwartek)

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

17 stycznia  2022 – 30 stycznia 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022r.

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego

29 kwietnia 2022r.

Egzamin maturalny

4,5,6 maja 2022r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022r.

Ferie letnie

28-czerwca 2022- 31 sierpnia 2022r.

 Dni ustawowo wolne od pracy i dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych,
dni  ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym2021/2022-święta wypadające w tygodniu pracy

Data

Święto

1.11.2021

Wszystkich świętych (poniedziałek)

11.11.2021

Święto Niepodległości (czwartek)

6.01.2022

Trzech Króli (czwartek)

03.05.2022

Święto Konstytucji 3 Maja (poniedziałek)

16.06.2022

Boże Ciało (czwartek)

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Data

 

15. 10.2021

Dzień po Dniu Edukacji Narodowej  dodatkowo wolny od zajęć edukacyjnych

12.11.2021

Dzień po Święcie Niepodległości

07.01.2022

Dzień po święcie Trzech Króli

2.05.2922

Dzień po święcie Konstytucji Trzeciego Maja

4.05.2022
5.05.2022
6.05.2022

Egzaminy maturalne

17.06.2022

Dzień po Bożym Ciele

 

Harmonogram zebrań z rodzicami 2021/2022
Harmonogram zebrań z rodzicami oraz forma zebrań ze stacjonarnego na zdalne  może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej.

l.p

Zebrania

Termin

Godzina

1.

 

Zebranie organizacja roku szkolnego

7 września 2021

Według ustalonego harmonogramu- wychowawcy klas

2

Zebranie z rodzicami  informacja przebiegu nauczania

Klasa III LO - poinformowanie o przewidywanych ocenach na koniec pierwszego semestru - przekazanie procedury dotyczącej egzaminu maturalnego

16 listopad 2022

17.00

4.

 Zebrania Podsumowanie I semestru klasy SP I,II LO

21 grudnia 2021r.

17.00

5.

Zebranie z rodzicami
Klasa III LO- poinformowanie o przewidywanych ocenach na koniec drugiego semestru

29 marca 2022r.

 

17.00

6.

Zebranie – przewidywane oceny niedostateczne na koniec roku  Szkoła Podstawowa

26 kwietnia 2022r.

 

17.00

7

 Zebranie/konsultacje

31 maja

17.00

Jeżeli wychowawcy poszczególnych klas będą chcieli zorganizować zebranie rodziców poza wyznaczonymi terminami, organizują je indywidualnie w porozumieniu z dyrektorem

 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19