ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

Działalność świetlicy terapeutycznej

  Świetlica ma na celu zorganizowanie wychowankom świetlicy fachowej, dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej, udzielanie pomocy w eliminowaniu i rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych, rodzinnych i osobistych, oddziaływanie terapeutyczne, które prowadzi do łagodzenia konfliktów, eliminowanie zaburzeń zachowania, wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz podnoszenia ich kultury osobistej, uczenie alternatywnych zdrowych form spędzania czasu wolnego, rozwój zainteresowań i inwencji twórczej uczestników świetlicy.

Więcej informacji >>> tutaj.

Regulamin świetlicy >>> tutaj.

 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19