ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

PLAN PRACY

  17 września samorząd uczniowski pracował nad planem pracy na rok szkolny 2014/2015. Dyskusja nad pomysłami trwały bardzo długo, wybrano propozycje, które uatrakcyjnią uczniom pobyt w szkole, zmobilizują do pracy, wpłyną na kreatywność i pomysłowość.

  Klasy będą w ciągu całego roku szkolnego rywalizowały w lidze klas, a punktowane będą: frekwencja, wystrój klas, aktywność na rzecz społeczności uczniowskiej oraz wyniki dydaktyczne. Kolejną nowością będzie "Żeton 100%", który można indywidualnie zdobyć za 100% frekwencji w danym miesiącu, a wykorzystać go, będzie można jako nieprzygotowanie.

  Mamy nadzieję, że te i inne pomysły sprawią, że nasi uczniowie chętnie zaangażują się w pracę.

 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19