ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

Prezentacje multimedialne

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnych o naszym Patronie Januszu Korczaku:

oraz nagrodzonej  w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie, w wykonaniu ucznia klasy 1LO Michała Wojtasika:

DZIAŁANIA SZKOŁY ZWIĄZANE Z PATRONEM

  • Otwarcie roku Korczakowskiego

           http://www.zso6.tarnow.pl/index.html?grp=5&info=106&lang=pl

  • Jubileuszowy X Szkolny Konkurs Recytatorski

           http://www.zso6.tarnow.pl/index.html?grp=5&info=103&lang=pl

  • X Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka

          http://www.zso6.tarnow.pl/index.html?grp=5&info=116&lang=pl

        - występy uczniów
         
http://www.zso6.tarnow.pl/index.html?grp=5&info=146&lang=pl

          - prezentacja piosenek żydowskich
         
http://www.zso6.tarnow.pl/index.html?grp=94&info=149&lang=pl

- pierwszy etap: 15.XI - obejmujący znajomość prezentacji multimedialnych o patronie szkoły: „Janusz Korczak i jego czasy” oraz „Kochać dziecko jak Janusz Korczak"

- drugi etap: 29.XI - uczniowie będą musieli wykazać się dodatkową wiedzą związaną z osobą Janusza Korczaka, dotyczącą jego życia, działalności, praw dziecka, o które walczył oraz prośby dziecka sformułowanej przez Korczaka.

  • Dzień Patrona 4.XII.2012 - uroczyste zakończenie Roku Korczakowskiego. Z tej okazji każda klasa gimnazjum i liceum wykona 1 plakat o Januszu Korczaku, ponadto uczniowie gimnazjum przygotują: album lub księgę cytatów, a uczniowie liceum - własne prezentacje multimedialne o patronie szkoły.

Udział w imprezach zewnętrznych:

  • 31.I.2012 młodzież naszego gimnazjum wzięła udział w imprezie zorganizowanej przez V LO pod hasłem: „Wielkie czytanie Korczaka”. W ramach Przystanku Korczak w czytaniu udział wzięli: Eliza Gancarz, Justyna Drabczyńska i Dominika Kilian pod opieką p. M. Gackowskiej

  • 18.X.2012 klasa Ib gimnazjum wzięła udział w konferencji naukowej poświęconej twórczości J. Korczaka, połączonej z dyskusją.

  • 6.XI.2012  wicedyrektor Małgorzata Gackowska uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - „Janusz Korczak-lekarz, pedagog-obywatel”, zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w Tarnowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej im. J.Pawła II w Tarnowie. Pani Gackowska wzięła udział w dyskusji panelowej „Wobec współczesnych ślepców”

 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19