ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

oferta edukacyjna na rok szk. 2017/2018

  Planujemy otworzyć 2 oddziały klas pierwszych integracyjnych (liczebność po 20 uczniów, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w normie intelektualnej lub  mających problemy zdrowotne) oraz klasę dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi (zespół klasowy będzie liczył nie więcej niż 4 uczniów).

  • Klasa integracyjna z podstawami psychologii i pedagogiki

-    rozszerzenia: j. polski, biologia, j. angielski
-    uzupełnienie: historia i społeczeństwo
-    przedmiot dodatkowy: podstawy psychologii i pedagogiki

  • Klasa integracyjna z podstawami dziennikarstwa

-    rozszerzenia: j. polski, historia, j. angielski
-    uzupełnienie: przyroda
-    przedmiot dodatkowy: podstawy dziennikarstwa

  • Klasa dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

-    rozszerzenia:  przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
     zostaną wybrane w zależności od zainteresowań uczniów

WARUNKI PRZYJĘCIA

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym dla ww. klas:

  • klasa z podstawami psychologii i pedagogiki z rozszerzonym programem z  biologii: język polski, biologia, język angielski, matematyka

  • klasa z podstawami dziennikarstwa z rozszerzonym programem z historii: język polski, historia, język angielski, matematyka

  • klasa dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi: uczeń przyjmowany jest na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Ulotka informacyjna >>> tutaj.

Film promocyjny >>> tutaj.

Studniówka 2017 >>> tutaj.

Prezentacja multimedialna >>> tutaj.

ważne terminy

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2017/2018:

szczegóły >>> tutaj.

system rekrutacji elektronicznej

rekrutacja.jpg

  lub

edunet.jpg
   

decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty

 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19