ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

oferta edukacyjna na rok szk. 2018/2019

Planujemy otworzyć dwa oddziały integracyjne klas pierwszych (liczebność po 20 uczniów, w tym 5 uczniów niepełnosprawnych w normie intelektualnej)

  •  Klasa z podstawami psychologii i pedagogiki

-    rozszerzenia: j. polski, biologia, j. angielski
-    uzupełnienie: historia i społeczeństwo
-    przedmiot dodatkowy: podstawy psychologii i pedagogiki


WARUNKI PRZYJĘCIA

Przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym dla ww. klasy: język polskimatematyka, biologia, język angielski.

Wymagana minimalna liczba punktów przy przyjęciu kandydata do szkoły wynosi 100 punktów

Kryterium to nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych. Niepełnosprawność i problemy zdrowotne muszą być potwierdzone aktualnym orzeczeniem z Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej.


Ulotka >>> tutaj.

Film promocyjny >>> tutaj.

Studniówka>>> tutaj.

Prezentacja multimedialna>>> tutaj.

ważne terminy

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2018/2019.

szczegóły >>> tutaj.

system rekrutacji elektronicznej

rekrutacja.jpg

decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty

 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19