ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

„Odblaskowa szkoła” - podsumowanie

Happening - kl. 4 B

Odblaskowa szkoła

„Jesteś świetlikiem na drodze” - spotkanie z przedstawicielami ze Straży Miejskiej

3.jpg  Dnia 31 października w ramach konkursu Odblaskowa Szkoła, odbyło się spotkanie przedstawicieli ze Straży Miejskiej w Tarnowie z uczniami klas edukacji wczesnoszkolnej. Pod hasłem „Jesteś świetlikiem na drodze” zaproszeni goście przypomnieli znaczenie znaków drogowych, omówili jak dzieci powinny zachowywać się na drodze i w jej pobliżu oraz przeprowadzili ćwiczenia praktyczne. Poinformowali, jak wygląda mundur pracowników Straży Miejskiej.

„Po czym poznać strażnika miejskiego? Po szachownicy na czapce jego.”

Następnie przypomnieli o roli elementów odblaskowych i na koniec rozdali obrazki z sygnalizatorami do wykolorowania oraz elementy odblaskowe – pieski. Na odwrocie odblasku – pieska jest numer telefonu do Straży Miejskiej 986.

Była to ostatnia akcja w związku z konkursem Odblaskowa Szkoła, podsumowująca 2 miesiące pracy.

Gry ze znakami

Na zajęciach koła BRD zajmujemy się bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Aby lepiej zrozumieć zasady panujące na drogach, uczymy się o roli i znaczeniu znaków drogowych. Proponujemy ciekawe gry, w które chętnie gramy na zajęciach. Pozwalają one stopniowo poznawać znaki podczas zabawy. Lubimy sami wymyślać gry.

Oto nasze propozycje >>> tutaj.

 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19