ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

Zakończenie roku szkolnego

  25 czerwca 2021r. zakończyliśmy kolejny, trudny rok szkolny z towarzyszącą nam pandemią Covid-19. Wszyscy otrzymali promocję do klasy wyższej. Część artystyczną przygotowali uczniowie z klasy 3b SP25 pod kierunkiem wychowawczyń: p. Moniki Kuczek i p. Urszuli Ambrozik. Choreografię do piosenki „Słoneczna wycinanka” opracowała p. U. Ambrozik. Piękną, wakacyjną dekorację przygotowała p. Małgorzata Sondej z p. Michałem Kozubem. Po części artystycznej nastąpiło wręczenie nagród uczniom, którzy wykazali się ogromną pracą i zdobyli świadectwa z czerwonym paskiem (niestety nie wszystkich widać na zdjęciach – bardzo szybko wracali na swoje miejsca). Na koniec pożegnaliśmy p. Małgorzatę Matras – niestrudzoną nauczycielkę muzyki, która po czterdziestu latach pracy w szkole przeszła na emeryturę.

 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19