ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

Informacja o dodatkowych zajęciach 2022-02-23 19:37:00

Informacja

o dodatkowych zajęciach specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Na podstawie § 10r ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) informuję, że w szkole planuje się realizację 72 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych, o których mowa w  § 10o ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r.

Od 1 marca brw szkole będą realizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin.

Wsparcie obejmie organizację:

  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • logopedycznych
  • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: logopedów i terapeutów pedagogicznych, psychologów

Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć pozalekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut)

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez Rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie.

 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19