ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

POWRÓT DO NAUKI ZDALNEJ KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2021-03-19 08:14:00

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 zmieniającego zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  1. Od 20 marca 2021 roku do 11 kwietnia 2021 roku uczniowie klas 1a, 2, 3a, 3b Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 25  ponownie wracają do nauczania zdalnego.
  2. Klasa 4  Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 25 nadal realizuje  naukę zdalną w niezmienionej formie.
  3. Klasy I,II, III- XX Liceum Ogólnokształcącego  z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie nadal realizują  naukę zdalną w niezmienionej formie.
  4. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla uczniów, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19,  warunkiem zgłoszenia potrzeby opieki na świetlicy szkolnej jest wniosek rodzica.
  5. W dalszym ciągu mogą odbywać się konsultacje dla uczniów klasy maturalnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  6. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w wyznaczonych godzinach pracy nauczyciela bibliotekarza z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  7. Sprawy administracyjne są załatwiane na bieżąco po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem sekretariatu.

 Katarzyna Bortnowska
Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi
w Tarnowie

 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19