ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI w TARNOWIE
Kalendarz wydarzeń Plan lekcji Kontakt Dla słabowidzących Dla słabowidzących Dla słabowidzących

Wakacje zatrzymane w kadrze 2018-12-05 22:09:00

  27 listopada został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny Wakacyjna przyroda przeznaczony dla mieszkańców Tarnowa a zorganizowany przez Wydział Ochrony Środowiska UM Tarnowa. W tegorocznej edycji wzięło udział 73 uczestników, w tym czworo uczniów naszej szkoły: Emilia Nowak z kl.IIIc Gim., Joanna Mrożek z kl.II b LO, Michał Kuczek z kl.IIb LO oraz Mateusz Wzorek z kl.IIa LO. Uczestnicy zaprezentowali prace o tematyce przyrodniczo-krajobrazowej. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Joanna Mrożek z kl. IIb LO oraz Mateusz Wzorek z kl. IIa LO.

01.jpg 02.jpg
Joanna Mrożek „Letni puch” Mateusz Wzorek
„Motyl – dowód, że świat jest wciąż kolorowy”

Narodowe Święto Niepodległości 2018-11-11 16:24:00

44968939_2219173998358690_9164437573655855104_n.jpg  W ramach obchodów 100 rocznicy Niepodległości Polski, w przededniu ogłoszenia niepodległości Tarnowa, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Tarnowie posadzono dąb upamiętniający tarnowskiego legionistę Stefana Syrka. Ponadto, odczytany został Memoriał do Mieszkańców oraz list wnuczki Stefana Syrka, Barbary Syrek Bugaj do młodzieży. Obok dębu usytuowany jest obelisk z napisem:
Dąb Pamięci Stefana Syrka w hołdzie Bohaterowi Tarnowa, Legioniście walczącemu o wolna i niepodległa Polskę w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości" Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSO nr 6.
Zakopano także kapsułę czasu z okazji 100 – lecia Niepodległości Polski (relacja filmowa >>> tutaj oraz >>> tutaj)

  Istotną częścią wydarzenia, było otwarcie wystawy „Moja Niepodległa”, która jest dziełem uczniów i przedstawia Ojców Niepodległości, Sylwetkę Burmistrza Tadeusza Tertila, Tarnowianian w Legionach, Sylwetkę Stefana Syrka oraz symbole i barwy narodowe wykonane przez uczniów. Ponadto na wystawie zaprezentowano projekty Odznaki na 100 lecie wykonane przez uczniów.

  Uroczystego otwarcia wystawy dokonali prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, Poseł Na sejm RP, Prezes PSL Władysław Kosiniak – Kamysz, wicemarszałek województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, dyrektor ZSO Nr 6 Stanisław Gała oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej. Wraz z w/w gośćmi w uroczystości uczestniczyli Prezes Towarzystwa Opieki i Transportu do Aschwitz Ryszard Lis, prezes Związku Sybiraków Jan Kita, Straż Miejska oraz rodzice. Projekt opracowała i koordynowała Małgorzata Gackowska. Organizacją wystawy zajmowała się Małgorzata Matras i Małgorzata Sondej.

Przedsięwzięcia w ramach Narodowego Święta Niepodległości:

>>> akademia       >>> wystawa       >>> film       >>> Dąb Pamięci Stefana Syrka

Konferencja prasowa opiekunów i wolontariuszy projektu "Rogaliki nadziewane miłością" 2018-11-17 14:21:00

  25 października 2018r. odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział nauczyciele i uczniowie, także naszej Szkoły, zaangażowani w realizację projektu "Rogaliki nadziewane miłością". Opiekunowie i wolontariusze opowiedzieli o przebiegu zadania, o swoich nowych doświadczeniach i radości, jaką dają ich cotygodniowe wizyty u osób starszych i samotnych.

  Symboliczny poczęstunek pozwolił na przełamanie początkowego onieśmielenia, dzięki czemu wizyty przebiegają bardzo miło, na wspólnej życzliwej rozmowie. Wolontariusze podkreślają, że bardzo cieszy ich możliwość dzielenia się swoim czasem i dobrym sercem. Wzajemne relacje międzypokoleniowe, jak zauważyli opiekunowie, wpływają korzystnie na obie strony. Młodzież, nawiązując bliższe relacje z osobami starszymi, dostrzega rzeczywisty obraz starości a także docenia bagaż doświadczeń starszego pokolenia. Ponadto uczniowie rozwijają postawę otwartości, szacunku, stają się wrażliwsi na potrzeby i oczekiwania seniorów oraz doświadczają wartości często pomijanych współcześnie jak miłość, troskliwość, cierpliwość, czułość, uprzejmość czy empatia. Starsi czują się zauważeni, potrzebni, mają okazję do wspomnień z dzieciństwa i swojej młodości. Mają także możliwość przekazania swych umiejętności, wiedzy i doświadczeń, czują się mniej wykluczani ze społeczeństwa, zmniejszają swój dystans i nieufność wobec młodego pokolenia.

Więcej informacji: relacja filmowa, Kurier Tarnowski, Tarnowskie Info, Dziennik Polski.

Zadanie publiczne "Rogaliki nadziewane miłością" jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.

Wolontariat na TAK! 2018-11-12 23:09:00

IMG_3224.jpg  Uczennice naszej szkoły, w sobotę 20 października br., wzięły udział w szkoleniu dla wolontariuszy zorganizowanym przez Fundację RuszSię!

  Było to pierwsze z serii szkoleń dla wolontariuszy realizowanych w ramach projektu pod nazwą “Wolontariat na TAK!” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Podczas zajęć poruszana była między innymi tematyka zagadnień związanych z wolontariatem, obsługą osób niepełnosprawnych czy podstawowymi zasadami komunikacji.

  Kolejni nasi uczniowie szkolili się 10 listopada. Zadowolenie na twarzach, które widać na załączonych zdjęciach oraz entuzjastyczne słowa młodzieży świadczą, że projekt się podobał.

„Jesteś świetlikiem na drodze” - spotkanie z przedstawicielami ze Straży Miejskiej 2018-11-01 11:19:00

3.jpg  Dnia 31 października w ramach konkursu Odblaskowa Szkoła, odbyło się spotkanie przedstawicieli ze Straży Miejskiej w Tarnowie z uczniami klas edukacji wczesnoszkolnej. Pod hasłem „Jesteś świetlikiem na drodze” zaproszeni goście przypomnieli znaczenie znaków drogowych, omówili jak dzieci powinny zachowywać się na drodze i w jej pobliżu oraz przeprowadzili ćwiczenia praktyczne. Poinformowali, jak wygląda mundur pracowników Straży Miejskiej.

„Po czym poznać strażnika miejskiego? Po szachownicy na czapce jego.”

Następnie przypomnieli o roli elementów odblaskowych i na koniec rozdali obrazki z sygnalizatorami do wykolorowania oraz elementy odblaskowe – pieski. Na odwrocie odblasku – pieska jest numer telefonu do Straży Miejskiej 986.

Była to ostatnia akcja w związku z konkursem Odblaskowa Szkoła, podsumowująca 2 miesiące pracy.

Więcej informacji o projekcje >>> tutaj.

 
Z.S.O. nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Bandrowskiego 4 33-100 Tarnów  tel.: 14 655 80 18 - 19